Myśl Przewodnia

Praktykowanie Aikido z umysłem początkującego, z radością, pasją i zaangażowaniem. Aikido w którym najważniejszym dla nas jest piękno jego idei, która powinna łączyć, dawać radość i rozwijać. Niosąc ze sobą pokój, otwartość, szacunek do wszystkich oraz poszanowanie dla innych dróg i idei. Zgodnie z zasadą, że różnymi drogami podążamy do wspólnego celu.

Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym sensei i studentem, który może wzbogacić nasze Aikido, dostarczyć nam nowych doświadczeń i wiedzy. Krótko mówiąc dzielić z nami drogę Aikido bez względu na przynależność organizacyjną, stopień, pozycję itp.   Uważamy, że każdy może coś do naszego Aikido wnieść od siebie, wzbogacając nasze rozumienie sztuki, a także nas samych. 

Sensei: Mariusz Trabuć, Wojciech Mamczura, Adrian Kubacki, Grzegorz Pelczarski