Uzupełniający Regulamin Zajęć obowiązujący od 01.09.2020 do odwołania:

  1. W Dojo będą zapewnione środki do dezynfekcji rąk i sprzętu ćwiczebnego (jo, bokken);
  2. Urządzenia i sprzęty ćwiczebne będą dezynfekowane po każdym użyciu i każdej grupie ćwiczących;
  3. Pomiędzy zajęciami obowiązuje 15 minutowy odstęp między wchodzącymi i wychodzącymi grupami,
  4. Osoby korzystające z Dojo i sprzętów są obowiązane do korzystania z osobistego sprzętu treningowego, dezynfekcji rąk: przy wchodzeniu i wychodzeniu z Dojo, po zakończeniu danego ćwiczenia oraz przed zmianą partnera.

UWAGI / OBJAŚNIENIA

Niniejszy regulamin odwołuje poprzedni Uzupełniający Regulamin Zajęć.

* do pkt. 1 i 2 (używanie sprzętu oraz dezynfekcja) !!!

W celu zapewnienia maksymalnej ochrony i bezpieczeństwa uprzejmie proszę dorosłych, młodzież oraz dzieci o przynoszenie własnego sprzętu ćwiczebnego (jo, bokken, tanto, iaito), który po zajęciach i dezynfekcji będzie zabierany do domu.

* do pkt. 3 (15 minutowy odstęp między wchodzącymi i wychodzącymi) !!!

Proszę o punktualne przybywanie na zajęcia, sprawne opuszczanie i nie gromadzenie się na terenie szkoły przed i po zajęciach.

Warunkiem przystąpienia do zajęć jest zapoznanie się z powyższym regulaminem i jego przestrzeganie.