Miesięczna składka członkowska:
Dzieci (do 12 lat): 70 zł
Dorośli i młodzież (od 13 lat): 100 zł
Kolejna sztuka walki: 30 zł

Zniżka rodzinna (pierwszy stopień pokrewieństwa): -15zł od osoby

W przypadku braku uczestnictwa w zajęciach składka wynosi 25zł

Wpłata składki obowiązuje do 10-go dnia za miesiąc bieżący z  dopiskiem: imię nazwisko / sekcja / miesiąc

Numery Kont:
Brzeg, Oława, Opole: 45 1600 1462 1887 3657 8000 0006
Myślenice: 18 1600 1462 1887 3657 8000 0007
Strzelce Opolskie, Kędzierzyn – Koźle: 72 1600 1462 1887 3657 8000 0005