Małe wspomnienia foto z naszej Letniej Szkoły w Pokrzywnej – lipiec 2023 r.

17 września 2023