Mugen Shinto Ryu Iaijutsu

Praktykowanie drogi miecza z szacunkiem, uwagą i zaangażowaniem. Mając świadomość korzeni Mugen Shinto Ryu Iaijutsu, wywodzących się z tradycji japońskiej, a doprecyzowując samurajskiej, czerpiemy z jej ducha nie służącego już do walki ale do wzmocnienia ciała, koncentracji, opanowania i siły umysłu. Umysłu spokojnego, otwartego i czułego na wszystko co nas otacza,  czujnego i gotowego do rozważnej, a jeśli to konieczne szybkiej reakcji na wszelkie czekające nas w życiu codziennym sytuacje.

Mając świadomość, że literatura, zdjęcia i zapis filmowy nie oddaje w pełni tego czym jest Mugen Shinto Ryu Iaijutsu naszą rolą staje się zachowanie sztuki Mugen Shinto Ryu Iaijutsu w praktyce,
w niezmiennej postaci, taką jaką była (dzięki przekazowi jaki otrzymaliśmy bezpośrednio od sensei Ittosai Tsutomu Iwakumy). Zachowanie jej dla przyszłości w naszej praktyce,  poprzez ćwiczenie,  studiowanie z pokorą, oddaniem i świadomością, że ta tradycyjna sztuka szermierki nie podlega weryfikacji, a co za tym idzie modyfikacji.

Praktykując w tym duchu stajemy się żywym nośnikiem historii jednocześnie wzmacniając swoje ciało i umysł.

Ittosai Mariusz Trabuć