Zapisy

Regulamin zajęć


Składki członkowskie


Miesięczna składka członkowska:
Dzieci (do 12 lat): 90 zł
Dorośli i młodzież (od 13 lat): 120 zł
Kolejna sztuka walki: 30 zł
Numery Kont:
Brzeg, Oława: 45 1600 1462 1887 3657 8000 0006
Myślenice: 18 1600 1462 1887 3657 8000 0007
Strzelce Opolskie, Kędzierzyn – Koźle: 72 1600 1462 1887 3657 8000 0005

Zniżka rodzinna (pierwszy stopień pokrewieństwa): -20 zł od osoby

W przypadku braku uczestnictwa w zajęciach składka wynosi 30 zł

Wpłata składki obowiązuje do 15. dnia za miesiąc bieżący z  dopiskiem: imię nazwisko / sekcja / miesiąc

Dokumenty do pobrania


Deklaracja członkowska

Deklaracja RODO

Regulamin zajęć

Regulamin Zajęć (COVID 19) obowiązujący od 01.09.2020

Przydatne odnośniki:

Regulamin uzupełniający(COVID 19)

Regulamin zajęć

Dokumenty do pobrania

Składki członkowskie